نام محصول : مقاله و تحقیق مهندسی عمران - بتن های بازیافتی

امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:
قیمت: 80,000 ریال
همکار: جهت مشاهده قیمت همکاری ابتدا باید تقاضای همکاری دهید
نوع ارسال:
هزینه ارسال: 0


مقاله تحقیق تحقیق عمران مقاله عمران بتن بتن های بازیافتی

  نام محصول : مقاله و تحقیق مهندسی عمران - بتن های بازیافتی

      بخش اول
      مقاومت بتن بازیافتی در برابر سیكلهای ذوب شدن و یخ زدن
      سه حالت مختلف برای مقایسه بتنهای RAC و NAC درنظر گرفته می شود
      حالت یكم (Case I)
      حالت دوم (Case II)
      حالت سوم (Case III)
      مقدمه
      اهمیت تحقیق
      اهداف
      برنامه تجربی
      مصالح (Materials)
      خاكستر بادی (Fly ash)
      آب
      تركیبات شیمیایی
      اختلاط بتن
      توضیح در بارة طرح اختلاط بتن بر طبق ACI211
      مخلوط بتن سه مسئله مطرح است
      آزمایش ذوب شدن و یخ زدن
      مراقبت از بتن
      نتایج
      شكل و بافت
      جذب (Absorption)
      وزن مخصوص
      مشخصات بتن RAC تازه
      كارآیی (Workability)
      حجم هوا
      مشخصات مكانیكی
      مدول دینامیكی نسبی
      تغییرات وزن
      بخش دوم
      اهمیت تحقیق
      بخش دوم
      برنامه آزمایشی
      نسبت آب به سیمان
      مشخصات بتن اصلی
      مشخصات دانه بندی
      روند آزمایش
      طرح مخلوط بتن
      نتایج آزمایش و تحلیل
      نتایج
      بخش سوم
      خلاصة بحث
      مقدمه
      تفكیك نمونه های آزمایشی
      مشخصات سنگدانه های مصرفی
      تركیب بتن
      نگهداری
      رابطه تنش–كرنش
      رفتار در هنگام شكست
      نتایج آزمایش
      مقاومت فشاری
      تغییر شكل
      نتایج
      نتیجه‌گیری و پایان

  مشخصات فنی محصول : مقاله و تحقیق مهندسی عمران - بتن های بازیافتی
  بررسی تخصصی محصول : مقاله و تحقیق مهندسی عمران - بتن های بازیافتی
  نظرات کاربران در مورد محصول : مقاله و تحقیق مهندسی عمران - بتن های بازیافتی

  نام کاربر:  
  امتیاز:
  توضیحات:  

  عبارت تصویر روبرو را وارد نمایید

   
  درج نظر  


  پیشنهاد ویژه