نام محصول : مقاله حسابرسی - کنترل داخلی در سیستم های کامپیوتری

امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:
قیمت: 30,000 ریال
همکار: جهت مشاهده قیمت همکاری ابتدا باید تقاضای همکاری دهید
نوع ارسال:
هزینه ارسال: 0


مقاله تحقیق مقاله حسابداری تحقیق حسابداری حسابرسی سیستم های کامپیوتری

  نام محصول : مقاله حسابرسی - کنترل داخلی در سیستم های کامپیوتری

      كنترل داخلی در سیستم های كامپیوتری
      كنترل های سازمانی در یك مركز كامپیوتر
      ماهیت سیستم های كامپیوتری
      كنترل های سازمانی و تقلب كامپیوتری
      مستند سازی
      مستندات برنامه حداقل باید شامل موارد زیرباشد
      كنترل های سخت افزار
      رایج ترین كنترل های سخت افزار با دستگاه ها به شرح زیر است
      بازتاب
      خود آزمایی
      پردازش دوباره
      كنترل توازن
      ایمنی پرونده ها و تجهیزات
      كنترل های اطلاعات ورودی
      كنترل های پردازش
      شمارش تعداد اقلام
      جمع كنترلی
      جمع درهم
      آزمون اعتبار
      آزمون دامنه
      اعداد خود آزما
      برچسب پرونده
      كنترل های اطلاعات خروجی
      مسئولیت های كنترلی حسابرسان داخلی
      كنترل در كامپیوترهای كوچك
      ویژگی های سیستم های پیشرفته
      آثار كامپیوتر بر زنجیره عطف
      ارزیابی ساختار كنترل داخلی توسط حسابرسان
      اجرای آزمون های اضافی كنترل های
      رسیدگی به مدارك صاحبكار از لحاظ كیفیت كلی، كامل بودن و حایز شرایط مناسب بودن
      تجدید ترتیب اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن
      انتخاب نمونه حسابرسی
      مقایسه اطلاعات مشابه در پرونده های جداگانه
      مقایسه نتایج روش های حسابرسی با مدارك صاحبكار
      پرونده موجودی ها شامل اطلاعات زیر است
      مراكز خدمات كامپیوتری

  مشخصات فنی محصول : مقاله حسابرسی - کنترل داخلی در سیستم های کامپیوتری
  بررسی تخصصی محصول : مقاله حسابرسی - کنترل داخلی در سیستم های کامپیوتری
  نظرات کاربران در مورد محصول : مقاله حسابرسی - کنترل داخلی در سیستم های کامپیوتری

  نام کاربر:  
  امتیاز:
  توضیحات:  

  عبارت تصویر روبرو را وارد نمایید

   
  درج نظر  


  پیشنهاد ویژه